در کار خیر شریک باشید

    • ادرس ؛ مازندران چالوس خ امام بیمارستان طالقانی چالوس
    • کد پستی 19384- 46616
    • ایمیل؛ Chalushospitalfriends@gmail.com